سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی
فکس 22781738 تلفن 22547182-22584677(021)

بهوزان

مدیر عامل:

دکتر واقفی

تلفن:

88728778

88700028

فکس:

88721168

آدرس:

قائم مقام فراهاني- ضلع جنوبي تهران كلينيك- كوچه آزادگان- پلاك 10- طبقه 3