سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی
فکس 22781738 تلفن 22547182-22584677(021)

تولید مواد اولیه دارویی تهران شیمی

teh chem

اهداف سازمان:

  1. جلب رضایت مشتریان شرکت.
  2. ارتقاء مستمر كيفيت محصولات شركت و اثر بخشي مواد اوليه توليدي.
  3. افزايش توان فرمولاسيون و فعاليت‏هاي آزمايشگاهي و توسعه بخش تحقيق و توسعه.
  4. بالا بردن توان كيفي نيروي انساني و فني و بازرگاني شركت در حد استانداردهاي بين‏المللي با توان مكالمه حداقل به يك زبان معتبر با قدرت رهبري.
  5. ايجاد خطوط توليد جديد.
  6. تكميل پروژه بهسازي خطوط توليد به منظور، اخذ پروانه‏هاي جديد و بالا بردن كيفيت محصولات توليدي.
  7. جلب مشاركت شركتهاي دارويي معتبر جهاني جهت سرمايه‏گذاري مشترك
  8. دريافت و اخذ گواهي‏نامه‏هاي جديد و به روز نمودن گواهي‏نامه‏هاي بين‏المللي
  9. توسعه صادرات به ساير كشورها با توجه خاص به كشورهاي منطقه

سندیکا2

 

محصولات تولیدی   Products

اریترومایسین اتیل سوکسینات  Erythromycin Ethyl succinate

اریترومایسین بیس   Base Erythromycin

ترامادول هیدرو کلراید  Tramadol Hydrochloride

آتورواستاتین کلسیم   Atorvastatin Calcium

آزیترومایسین دی هیدرات AzithromyciDihydrate

سفیکسیم تری هیدرات Cefixime Trihydrat

متفورمین هیدروکلراید Metformin Hydrochloride

سلکوکسیب   Celecoxib

گلی بن گلامید  Glibenclamide

لوراتادین  Loratadine

کلاریترومایسین  Clarithromycine

پنتو پرازسدیم  PantaprazoleSodim

سیتالوپرام هیدروبروماید  Citalopram Hydrobromide

لوزارتان پتاسیم Losartan Potassium

سوماتریپتان سوکسینات  Sumatriptan Succinate

گاباپنتین  Gabapentin

متوکاربامول Methocarbamol

سیپروفلوکساسین  Ciprofloxacin

فکسوفنادین   Fexofenadine

کلاوولانات پتاسیم Potasium Clavulanate

فلو واکسامین Fluvoxamine Maleate