سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی
فکس 22781738 تلفن 22547182-22584677(021)

تولید مواد اولیه داروپخش (تماد)

Arm temad

                     اهداف شرکت  تولید مواد اولیه داروپخش ( تماد)

ت……. توسعه متوازن و پایدار شرکت با تکیه بر استانداردها کیفی صنعت دارو

م……… مسئولیت پذیری در قبال ذینفعان، حفظ سلامت کارکنان و رعایت الزامات زیست محیطی

ا………..اعتلاء اخلاق حرفه ای کسب وکار، شایسته سالاری و توانمندسازی کارکنان

د………دانش محوری و حرکت به سمت سازمان یادگیرنده

هر سازمان برای حفظ بقاء و گسترش فعالیتهای خود باید خود را بر اساس معیارهای معتبر ارزیابی کند و با الگو برداری از برترین تجارب ، زمینه های قابل بهبود خود را به نقطه قوت تبدیل کند .رهبران سازمانهای متعالی ، جهت گیری روشن  و تمرکز استرتژیک سازمان را با تعریف ماموریت ، چشم انداز و ارزشها تعیین می کنند و آن را با کارکنان و دیگر ذینفعان سازمان در میان می گذارند تا آنها را در دستیابی به اهداف سازمان سهیم کنند.

شرکت تماد از سال 1388 سفر تعالی خود را با برگزاری دوره های آموزش تعالی شروع و اولین خود ارزیابی خود را در آن زمان انجام داده است .

طرح ریزی و استقرار فرایند خودارزیابی و حضور در فرایند جایزه تعالی در سال 1389 منجر به دریافت گواهینامه اهتمام به کیفیت جایزه EFQM  گردید .

در سال 1390  شرکت تماد موفق به اخذ گواهینامه اهتمام به کیفیت تولید داروهای نارکوتیک در جایزه ملی کیفیت غذا و دارو گردید.

در سال 1391 شرکت تماد با در نظرگرفتن رضایت کلیه ذینفعان و حرکت به سوی یک سازمان یادگیرنده و دانش محور و همچنین تولید در محیطی رقابتی ارکان جهت ساز و استراتژیهای خود را مورد بازنگری قرار داده است؛که نتیجه آن موجب تغببرات در ارکان جهت ساز سازمان گردید:

تماد با بهره گیری از دانش فنی و فناوری روز دنیا و برخورداری از امکانات پیشرفته تولید به عنوان بزرگترین تولید کننده مواد اولیه دارویی نارکوتیک و غیر نارکوتیک در کشور و یکی از شرکتهای مطرح در سطح جهان، در زمینه تولید مواد اولیه و فرآورده های دارویی با هدف دستیابی به رضایت ذینفعان و تکمیل زنجیره تامین دارویی فعالیت می نماید.

 

 

 

نام نام خانوادگی مدیر عامل :  دکتر علیرضا زهرایی

آدرس  تماد تهران :  کیلومتر 28 جاده مخصوص کرج ، روبروی ایستگاه مترو اتمسفر

شماره تلفکس  :       10 الی  36100801-026

ایمیل :   info@temad.com

WWW.temad.com