سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی
فکس 22781738 تلفن 22547182-22584677(021)

داروپخش

تاریخچه شرکت شیمی دارویی داروپخش

شرکت تحقیقاتی و خدمات مهندسی داروپخش در تاریخ 28/12/1375 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره 129207 مورخ 28/12/1375در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و به موجب مصوبه مجمع فوق العاده مورخ 18/5/1379 نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام و نام شرکت به شیمی دارویی داروپخش تغییر و در تاریخ 8/10/1381 به عنوان سیصد و بیست و هشتمین شرکت در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در حال حاضر ، شرکت شیمی دارویی داروپخش جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری مواد اولیه دارویی تامین (سهامی خاص) می باشد . و واحد تجاری اصلی نهایی گروه ، شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی خاص) است. مرکز اصلی شرکت در تهران – کیلومتر 18 اتوبان تهران – کرج ، خیابان داروپخش ، خیابان طالقانی واقع است.

فعالیت اصلی شرکت شیمی دارویی داروپخش تولید انواع مواد موثره دارویی (API) بوده و محصولات فعلی آن به بیش از 25 محصول بالغ می گردد . خط تولید شرکت امکان تولید چهار محصول همزمان را فراهم نموده و زیرساخت ها و محیط کار مناسب در انطباق کامل با الزامات قانونی مرتبط می باشد.

شرکت شیمی دارویی داروپخش به عنوان اولین تولید کننده داخلی مواد موثره دارویی نقش قابل ملاحظه ای در استقلال صنعت دارویی کشور بر عهده داشته و با تولید محصولات متنوع بر تعهد و التزام خود در این خصوص تاکید می نماید.

 

لیست محصولات شرکت شیمی دارویی داروپخش  

الف – محصولات API انسانی

1- آتنولول 16-لاموتریژین
2-آزیترومایسین دی هیدرات 17-سیتریزین هیدروکلراید
3-پتاسیم کلاولانات خالص 18-متوکاربامول
4-پتاسیم کلاو مخلوط با میکرو کریستالین سلولز 19-نالید یکسیک اسید
5- پتاسیم کلاو مخلوط با سایلوئید 20-ناپروکسن
6- پتاسیم کلاو مخلوط با آموکسی سیلین 21-پیروکسیکام
7-پروپرانولول 22-سیلدنافیل سیترات
8- پیروکسیکام 23-سوماتریپتان سوکسینات
9-فلوکونازول 24-سدیم والپرات
10-فروس فومارات 25-گاباپنتن
11-لیدوکائین بیس 26-لوراتادین
12-لوزارتان پتاسیم 27-مونته لوکاست سدیم
13-دیلتیازم هیدروکلراید 28-دیکلوفناک سدیم
14-دی والپرکس سدیم 29-لیدوکائین هیدروکلراید
15-مبندازول 30-ویتامین B1هیدروکلراید

ب-محصولاتAPI دامی

1-نیکلوزاماید پیپرازین 2-لوامیزول هیدروکلراید

ج-محصولات پلت

1-پلت دیکلوفناک سدیم 3-پلت تئوفیلین
2-پلت ارولیستات 4-پلت تامسولوسین هیدروکلراید

د-محصولات دی سی گرید

1-آنتولول دی سی گرید 4-لوزارتان پتاسیم دی سی گرید
2-آزیترومایسین دی سی گرید 5-متوکاربامول دی سی گرید
3-دی والپرکس دی سی گرید 6-ناپروکسن دی سی گرید

 

ه-محصولات جدید ودر حال توسعه

1)API انسانی

1-کلاریترومایسین 5-فاموتیدین
2-اریترومایسین اتیل سوکسینات 6-فکسوفنادین هیدروکلراید
3-دنپزیل هیدروکلراید 7-ژل آلومینیوم هیدروکساید
4-ژل منیزیم هیدروکساید  

2)API دامی

1-کلوزانتل 3-تریکلابندازول
2-فلورفنیکل  

3)پلت

1-پلت دلوکستین هیدروکلرایدDR 4-پلت گالانتامین هیدروبرمایدER
2-پلت دابی گاترانIR 5-پلت مبورین هیدروکلرایدER
3-پلت ریواستیگمین تارتاراتIR 6-پلت ونلافکسین هیدروکلرایدSR

 

·سیستم ­­های مدیریتی مستقر در شرکت

 • گواهینامه ISO 9001 از سال 1388
 • گواهینامه ISO 14001 از سال 1388
 • گواهینامه OHSAS 18001 از سال 1388
 • گواهینامه ISO 10002 از سال 1391
 • گواهینامه ISO 50001 از سال 1391
 • گواهینامه ISO 10015 از سال 1392

· جایزه ملی کیفیت غذا و دارو و بهداشت ایران

 • گواهی­نامه اهتمام به کیفیت در تولید پتاسیم کلاو در سال 1390
 • گواهی­نامه اهتمام به کیفیت در تولید ماده اولیه لوزارتان پتاسیم در سال 1391
 • تقدیرنامه اشتهار به کیفیت تک ستاره در تولید مواد اولیه دارو پتاسیم کلاو در سال 1391
 • تقدیرنامه اشتهار به کیفیت دو ستاره در تولید ماده اولیه دارویی پتاسیم کلاو در سال 1392

· جایزه مدیریت سبز ایران

 • دریافت گواهی­نامه تعهد سبز (سطح 3) از انجمن مدیریت سبز ایران در سال 1390
 • دریافت گواهی­نامه تعهد سبز (سطح 2) از انجمن مدیریت سبز ایران در سال 1391
 • دریافت گواهینامه صنعت سبز قابل تقدیر در سال 1387
 • دریافت گواهینامه صنعت سبز قابل تقدیر در سال 1392

· جایزه ملی بهره ­وری

 • دریافت سپاس­نامه در سومین و چهارمین دوره جایزه ملی بهره­وری در سال­های 1391 و 1392
 • دریافت تقدیر­نامه در پنجمین و ششمین دوره جایزه ملی بهره­وری در سال­های 1393 و 1394
 • حضور در چهارمین مرحله مسابقه بین المللی تجربیات موفق در کشور فیلیپین در سال 1394

·  جایزه ملی بهره­ وری و تعالی سازمانی

 • گواهی تعهد به تعالی در سال 1390

·  طرح ملی رتبه ­بندی کارت­ های بازرگانی

 • اخذ گواهینامه رتبه زرین در سال 1389
 • اخذ گواهینامه رتبه زرین دوستاره در سال 1393

 

 

3

4

4-4

5

6

(11)

(12)

(13)

21

(3)