سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی
فکس 22781738 تلفن 22547182-22584677(021)

هستی آریا شیمی

Logo
شرکت هستی آریا شیمی شرکتی دانش بنیان است که در سال 1389 به عنوان یکی از شرکت های مجموعه هلدینگ داروئی گلرنگ تاسیس و فعالیت خود را بصورت رسمی آغاز نموده است.
در سالهای گذشته، هستی آریا شیمی فعالیت خود را در زمینه تحقیق و توسعه محصولات داروئی به منظور تامین مواد موثره داروئی با بالاترین کیفیت ومنطبق با معیارهای جهانی ادامه داده است.
توانائیهای شرکت هستی آریا شیمی در زمینه تولید و توسعه محصولات داروئی به شرح زیر می باشد :
 طراحی و ساخت مواد موثره داروئی
 توسعه دانش فنی مواد موثره داروئی از مقیاس آزمایشگاهی تا مقیاس صنعتی
 تولید داروهای کم حجم با ارزش بالا از خانواده های مختلف داروئی
 طراحی و راه اندازی خطوط تولید

 

 

 

Photo (1)
خدمات
شرکت هستی آریا شیمی با اتکا به پتانسیل و توانمندیهای متخصصان خود قادر به ارائه خدمات در زمینه تولید و توسعه کلیه پروسه های سنتزی در مقیاس آزمایشگاهی تا مقیاس صنعتی می باشد

 طراحی و راه اندازی خطوط تولید
 بهینه سازی فرایندهای سنتزی در کلیه مقیاس های تولید

Photo (3)

تکنولوژی تولید فرآیندهای شیمیایی

در راستای تولید دانش فنی مواد موثره داروئی ، هستی آریا شیمی دارای تجربه و تخصص تولید صنعتی در محدوده گسترده ای از فرایند های شیمیائی می باشد

 استیلاسیون
 هیدروژناسیون کاتالیتیکی هتروژن
 واکنش دیلز-آلدر
 سنتز انانتیومرگزین
 آسیلاسیون فریدل کرافتس
 آلکیلاسیون فریدل کرافتس
 گرینیارد
 هالوژناسیون
 نیتروژناسیون
 واکنشهای ارگانومتالیک
 اکسیداسیون
 سنتز استرکر
 افزایش مایکل
 تراکم دیکمن
 آمینیشن کاهشی
 آمیداسیون
 -Oدمتیلاسیون
 -Nآسیلاسیون
 -Nدمتیلاسیون

Photo (4)