سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی
فکس 22781738 تلفن 22547183-22584677(021)
1st نوامبر 2018 | by: admin

وزارت امور خارجه در حساب توئیتری خود ضمن انتشار پوستر شعار نمایشگاه فارماپک خاورمیانه مبنی بر”جهان خود را با هم حفظ کنیم” از صنایع دارویی خاورمیانه دعوت کرد تا توجه بیشتری به محیط زیست داشته باشند.

photo_2018-11-01_10-05-28