سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی
فکس 22781738 تلفن 22547183-22584677(021)
1st نوامبر 2018 | by: admin

تور ویژه نمایشگاه فارمتک مسکو – ایجاد خدمات ویژه جهت بازدید از بزرگترین نمایشگاه صنعت داروسازی روسیه – مواد اولیه،تجهیزات و بسته بندی دارو 28 آبان الی 3 آذر با پرواز ویژه هواپیمایی ماهان   02188897130