سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی
فکس 22781738 تلفن 22547182-22584677(021)
23rd اکتبر 2019 | by: admin

یکی از مهم ترین اهداف نمایشگاه بین المللی فارمکس 2020 حمایت از تولید ملی می باشد. بر همین اساس دبیرخانه نمایشگاه در جهت کمک به حل معضل تبادلات ارزی، برای نمایندگی شرکت های خارجی در ایران که در زمینه مبادلات تجاری جهت تکمیل و توسعه صنعت دارو و تأمین نیازهای دارویی کشور فعالیت می کنند، خدمات خود را به صورت ریالی ارائه خواهد نمود. متقاضیان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تماس دبیرخانه نمایشگاه تماس حاصل نمایند.

شماره تماس دبیرخانه: 88897130-021