سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی
فکس 22781738 تلفن 22547182-22584677(021)

تولیدکنندگان مواد موثره دارویی

البرز بالک

زیست تخمیر

باران

بهداشتکار

تماد

توفیق دارو

تهران شیمی

پرند دارو

توسعه داروسازی دانش

درسادارو

سپید طب

شفافارمد

البرز فارمد

فرایند شیمی حکیم

آنتی بیوتیک سازی

ارسطو

تدبیر دارو سلامت

بهان سار

بهوزان

پویش دارو

فراوری دارویی ژلاتین حلال

صنایع مشارکتی طاها

صنایع شیمیایی و دارویی تبریز

داروپخش

ره آورد تامین

فناوران دارویی حکیم

سروش مانا فارمد

داروسازی دانا

دماوند دارو

آریوژن فارمد

نیکان اکسیر باختر

کاویان شیمی

سیناژن

شیمی دارویی شاری

فناوران دارویی رشد پارسیان

فاران شیمی

كيمياگران امروز

لیوآناهیتا فارمد

مهبان شیمی

نگین دارو نوآور

نیکان اکسیر باختر

هستی آریا شیمی