سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی
فکس 22781738 تلفن 22547183-22584677(021)

Articles posted by: admin

Posted by: | 15th نوامبر 2018 | هیچ دیدگاهی برای گفتگوی اختصاصی با دبیرکل سندیکای تولید کنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی به مناسبت نمایشگاه فارماپک خاورمیانه ثبت نشده

در گفتگوی اختصاصی با دبیرکل سندیکای تولید کنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی به مناسبت نمایشگاه فارماپک خاورمیانه مطرح گردید: در نمایشگاه فارماپک خاورمیانه صنعت عرضه می...


Posted by: | 1st نوامبر 2018 | هیچ دیدگاهی برای تور ویژه نمایشگاه فارمتک مسکو ثبت نشده

تور ویژه نمایشگاه فارمتک مسکو – ایجاد خدمات ویژه جهت بازدید از بزرگترین نمایشگاه صنعت داروسازی روسیه – مواد اولیه،تجهیزات و بسته بندی دارو 28 آبان الی 3 آذر...


Posted by: | 1st نوامبر 2018 | هیچ دیدگاهی برای پروموشن نمایشگاه فارماپک خاورمیانه در نمایشگاه ایران فارما ثبت نشده

پروموشن نمایشگاه فارماپک خاورمیانه در نمایشگاه ایران فارما و توزیع گسترده نشریه شیمی دارو ، تنها نشریه صنعتی داروسازی کشور.


Posted by: | 1st نوامبر 2018 | هیچ دیدگاهی برای اطلاع رسانی نمایشگاه فارماپک خاورمیانه در کنسولگری ایران در روسیه و اتاق بازرگانی روسیه ثبت نشده

اطلاع رسانی نمایشگاه فارماپک خاورمیانه در کنسولگری ایران در روسیه و اتاق بازرگانی روسیه


Posted by: | 1st نوامبر 2018 | هیچ دیدگاهی برای انتشار پوستر شعار نمایشگاه فارماپک خاورمیانه در توئیتر وزارت امور خارجه ثبت نشده

وزارت امور خارجه در حساب توئیتری خود ضمن انتشار پوستر شعار نمایشگاه فارماپک خاورمیانه مبنی بر”جهان خود را با هم حفظ کنیم” از صنایع دارویی خاورمیانه دعوت کرد تا...


Posted by: | 1st نوامبر 2018 | هیچ دیدگاهی برای نمایشگاه فارماپک خاورمیانه در لیست نمایشگاههای سایت SaleHoo ثبت نشده

قرار گرفتن نمایشگاه فارماپک خاورمیانه(مواد اولیه و بسته بندی) در لیست نمایشگاههای سایت SaleHoo یکی از پر مخاطب ترین سایت های جهان در زمینه توسعه کسب و کارهای آنلاین.