سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی
فکس 22781738 تلفن 22547183-22584677(021)

Category: اخبار

Posted by: | 15th نوامبر 2018 | هیچ دیدگاهی برای گفتگوی اختصاصی با دبیرکل سندیکای تولید کنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی به مناسبت نمایشگاه فارماپک خاورمیانه ثبت نشده

در گفتگوی اختصاصی با دبیرکل سندیکای تولید کنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی به مناسبت نمایشگاه فارماپک خاورمیانه مطرح گردید: در نمایشگاه فارماپک خاورمیانه صنعت عرضه می...


Posted by: | 1st نوامبر 2018 | هیچ دیدگاهی برای تور ویژه نمایشگاه فارمتک مسکو ثبت نشده

تور ویژه نمایشگاه فارمتک مسکو – ایجاد خدمات ویژه جهت بازدید از بزرگترین نمایشگاه صنعت داروسازی روسیه – مواد اولیه،تجهیزات و بسته بندی دارو 28 آبان الی 3 آذر...


Posted by: | 1st نوامبر 2018 | هیچ دیدگاهی برای پروموشن نمایشگاه فارماپک خاورمیانه در نمایشگاه ایران فارما ثبت نشده

پروموشن نمایشگاه فارماپک خاورمیانه در نمایشگاه ایران فارما و توزیع گسترده نشریه شیمی دارو ، تنها نشریه صنعتی داروسازی کشور.


Posted by: | 1st نوامبر 2018 | هیچ دیدگاهی برای اطلاع رسانی نمایشگاه فارماپک خاورمیانه در کنسولگری ایران در روسیه و اتاق بازرگانی روسیه ثبت نشده

اطلاع رسانی نمایشگاه فارماپک خاورمیانه در کنسولگری ایران در روسیه و اتاق بازرگانی روسیه