سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی
فکس 22781738 تلفن 22547182-22584677(021)

رئیس هیئت مدیره

Picture+001

 

 

 

 

فرامرز اختراعی

پایه و رشته تحصیلات:

کارشناسی مهندسی شیمی (دانشكده فني دانشگاه تهران)

سال اخذ مدرک: 1366

سوابق شغلي :

داروپخش – تهران – مهندس طراح پروسس – 22/12/66  الی 23/07/67

شرکت تماد – جاده کرج – مدیر تولید – 24/07/68  الی  31/02/69

شرکت تماد – جاده کرج – مدير عامل – 01/03/69  الی  22/03/84

سنديكاي توليد كنندگان مواد شيميايي،  – دارويي و بسته بندي دارويي تهران رئیس هيأت مدیره 1374 الي تا كنون

شركت هاي دارويي متعدد ،شامل :

شركت توفيق دارو،

شركت داروسازي زكريا تبريز،

شركت دارويي ره آورد تامين،

شركت توليد مواد اوليه برهان دارو،

شركت دارويي آترا،

شركت شيمي دارويي داروپخش و … رئیس هيأت مدیره 1375 الي 1385

شركت هولدينگ مواد موثره دارويي تامين تهران مدير عامل 1384 الي 1385 

طلایه داران صنعت فرآیند تهران رئیس هيأت مدیره 01/01/85  الی  تا کنون

شركت فرآيند شيمي حكيم تهران نايب رئيس  هيأت مديره 1380  الی  تا کنون 

شركت شيمي آذر جامتهران نايب رئيس هيأت مديره 1383  الی  تا کنون

 شركت پرند دارو تهران رئیس هيأت مدیره 1385  الی  تا کنون

پروژه هاي اجرايي :

  • پايه گذار توليد مواد موثره دارويي در اشل صنعتي در كشور
  • مجري پروژه‌هاي بهره‌برداري از شركت شيمي دارويي داروپخش (با همكاري يونيدو)، شركت توفيق دارو (گروه شركت‌هاي آترا، ره‌آورد تأمين، برهان دارو)
  • مجري پروژه هاي مختلف دارويي و اخذ لوح تقدير از رئيس جمهور (6 مرتبه)
  • صادر كننده نمونه و اخذ لوح تقدير (2 مرتبه)
  • مجري پروژه توليد تجهيزات گلاس لايند در ايران