سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی
فکس 22781738 تلفن 22547182-22584677(021)

دارو پلاستیک پارس

مدیر عامل:

مهندس نظری

تلفن:

88704009-10

فکس:

88716099

آدرس:

خيابان وزرا- كوچه سوم- پلاك 28- طبقه 3- واحد 8