سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی
فکس 22781738 تلفن 22547182-22584677(021)

مدیر تحقیقات و آموزش

 

 

 

 

 

 

صابر نامی

1368 تهران

الف) مدارک و سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد نظارت بر علوم دارویی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی

کارشناسی زیست شناسی سلولی مولکولی(میکر.بیولوژی) – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

مدرس دوره های آموزشی آشنایی با علوم دارویی-دانشکده علوم پایه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دارای گواهی شزکت در دوره آموزشی Cleaning Validation

دارای گواهی شزکت در دوره آموزشی (Common Technical Documentation (CTD

دارای گواهی شزکت در دوره آموزشی Laboratory Devices Calibration

دارای گواهی نامه شرکت در سه دوره کنگره بین‌المللی میکروب شناسی ایران

ب ) توانمندی ها:

  • مسلط بر تکنیک های استخراج پروتئین ها و DNAو مواد موثره دارویی از باکتری های غیر پاتوژن PCR
  • مسلط بر فرایند سنتز و تولید مواد موثره دارویی(API) در مقیاس های آزمایشگاهی و نیمه صنعتی
  • آشنایی با نحوه عملکرد و کالیبراسیون دستگاه های آنالیز ازمایشگاهی HPLC, GC, NMR, FTIR,UV,…
  • مسلط بر نحوه طراحی و بهینه سازی خطوط تولید مواد موثره دارویی و شیمیایی
  • آشنایی با نرم افزار های کاربردی رایانه ای
  • آشنایی متوسط با زبان انگلیسی

ج) مطالعات و پروژه ها

بررسی کشت انبوه فلورهای طبیعی(پروبیوتیک ها) به روش لیوفریزاسیون

بررسی کشت انبوه باکتری های تجزیه کننده مواد رادیواکتیو با همکاری سازمان انرزی اتمی ایران

بررسی بهینه سازی استخراج مواد موثره موجود در گیاهان هرز بومی منطقه رشته کوه های البرز

بررسی نحوه تاسیس و معتبر سازی آزمایشگاه تشخیص میکروبی در کارخانه های دارویی

بررسی نحوه بهینه سازی سنتز مواد موثره داروهای Isetimibe-Fexophenadin-Atorvastatin Calcium در مقیاس آزمایشگاهی

بررسی سنتز مواد موثره دارویی با درصد خلوص بالا (Refrence Standard) در مقیاس آزمایشگاهی

تاسیس و راه اندازی آزمایشگاه مهندسی داروسازی دانشگاه تهران

د) سوابق شغلی:

کارشناس واحد تحقیقات شرکت فرایند شیمی حکیم 91-90

مدیر آزمایشگاه مهندسی داروسازی دانشگاه تهران و کارشناس نمونه برداری سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی پاییز91-بهار93

مدیر تحقیات و آموزش سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی ،بهار 93 تا کنون