سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی
فکس 22781738 تلفن 22547182-22584677(021)

گالری تصاویر

Calibration

Picture 012

Cleaning Validation

 

مجمع سالیانه

نمایشگاه ایران فارما

photo_2016-10-04_10-59-50

دوره آموزشی HVAC

Capture

بازدید از شهرک صنعتی و دارویی برکت

photo_2017-02-27_12-31-57

گردهمایی سالیانه سندیکا

IMG_9612