سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی
فکس 66387205 تلفن 66386993-66386997 (021)

گالری تصاویر

Calibration

Picture 012

Cleaning Validation

 

مجمع سالیانه

نمایشگاه ایران فارما

photo_2016-10-04_10-59-50

دوره آموزشی HVAC

Capture

بازدید از شهرک صنعتی و دارویی برکت

photo_2017-02-27_12-31-57

گردهمایی سالیانه سندیکا

IMG_9612