سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی
فکس 22781738 تلفن 22547182-22584677(021)

اهدای 3 تندیس و دو لوح تقدیر در Packaging Awards 2020

مهندس ناهید هاشمی، دبیر کمیته داوران Packaging Awards نمایشگاه فارمکس 2020 در مصاحبه با دبیرخانه نمایشگاه، فراخوان جوایز بخش بسته بندی را تشریح کرد:

کمیته داوران Packaging Awards نمایشگاه فارمکس 2020، کاندیداها را از سه رویکرد جهت اخذ سه جایزه این بخش، مورد بررسی قرار خواهند داد.

اولین جایزه، از رویکرد نوآوری و اقتصادی بودن می باشد. اثربخشی و کارایی بسته بندی، هزینه کمتر نیروی انسانی و اقتصادی بودن مهم ترین شاخص های مورد بررسی در این رویکرد می باشند.

بسته بندی سبز، رویکرد دوم بخش Packaging Awards می باشد. یکی از مهم ترین شاخص های مورد بررسی در این بخش، تأثیر بازیافت بسته بندی در طبیعت و محیط زیست است.

جایزه سوم مربوط به صادرکننده برتر در حوزه بسته بندی می باشد.

همچنین دو لوح تقدیر طراحی برتر جعبه دارویی و طرح (ایده) برتر بسته بندی دارویی به برگزیدگان اهدا خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با دبیرخانه نمایشگاه به شماره 88897130-021 تماس حاصل فرمایید.

به اشتراک بگذارید

No Comments

پاسخ دهید

Your email address will not be published.