سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی
فکس 22781738 تلفن 22547182-22584677(021)

بازدید کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت از کارخانه توفیق دارو و آترا

یرو درخواست دفتر صنایع غیر فلزی وزارت صنعت،معدن و تجارت در خصوص بازدید از خطوط تولید شرکت های عضو سندیکا امروز مورخ ۹۵/۱۱/۱۰ سرکار خانم دکتر ابوفاضلی به همراه کارشناسان این اداره جناب آقای مهندس هراتی و خانم مهندس فرقانی با همراهی آقای مهندس نامی از طرف سندیکا از مجموعه های توفیق دارو و آترا بازدید به عمل آوردند

photo_2017-02-27_12-29-42

photo_2017-02-27_12-29-36
photo_2017-02-27_12-29-46
photo_2017-02-27_12-30-01
photo_2017-02-27_12-30-08
photo_2017-02-27_12-30-20
photo_2017-02-27_12-30-26
photo_2017-02-27_12-30-15

به اشتراک بگذارید

No Comments

پاسخ دهید

Your email address will not be published.