سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی
فکس 22781738 تلفن 22547182-22584677(021)

مراسم تجلیل از قله های علمی اقشار بسیج با رویکرد اقتصاد مقاومتی

مراسم تجلیل از قله های علمی اقشار بسیج با رویکرد اقتصاد مقاومتی هم اکنون در سالن جابر بن حیان دانشگاه صنعتی شریف با حضور مقامات سیاسی، علمی و نظامی کشور.

تقدیر ها
تقدیر از آقایان و خانم ها
دکتر نیلفروشان
دکتر خاکی
آیناز افتخاری
دکتر بردبار
دکتر هاشمی
دکتر بیات

همچنین در این مراسم از مهندس فرامرز اختراعی ریاست محترم سندیکا به عنوان نخبه ی منتخب بسیج جامعه ی پزشکی در فناوری ، صنعت و نوآوری در عرصه ی علمی با رویکرد کاربردی و اقتصاد مقاومتی تقدیر به عمل آمد

photo_2016-12-03_09-11-34

photo_2016-12-03_09-11-25

photo_2016-12-03_09-11-40

photo_2016-12-03_09-11-47

به اشتراک بگذارید

No Comments

پاسخ دهید

Your email address will not be published.