سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی
فکس 22781738 تلفن 22547182-22584677(021)

گزارش تولید ماده موثره کشور

رو ز خرمنگاه ما ای کورموش

گرنه کوری بین که بینا می رویم

بر طبق شبهه افکنی عده ای بر میزان تولید مواد موثره توسط رزمنده های اقتصادی کشور در جنگ اقتصادی فعلی، تیم آی تی و فنی سندیکای تولید کنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی با مدیریت مهندس صابر نامی آمار نامه تولید ماده موثره کشور را به شرح ذیل منتشر می نماید،

ضمنا در پاسخ به اشخاصی که این شبهه افکنی را ایراد نمودند اعلام می دارد که احتمالا جدول آمارنامه را سرو ته در دست گرفته اید و آماری که مطرح میکنید عدد باقی مانده تا خودکفایی کامل است و انشاالله به زودی حادث می گردد، ضمنا در زمینه اشخاصی که سهم تولید کنندگان مواد دارویی در مارکت دارویی کشور را ناچیز می دانند اعلام میدارد، سپاس که پذیرفتید با تولید تعداد معدودی دارو برای گروهی خاص از شهروندان عمده بودجه دارو را بلعیده اید ولی بدانید افتخار ، گرانفروشی یا حجم فروش نیست ، افتخار ،خودکفایی ۱۰۰ درصدی در تولید داروهای بیماریهای شایع کشور است که میلیون ها ایرانی را در طول این سالها درمان نموده و دست هم فکران شما را از جیب مردم ایران کوتاه کرده است.

همچنین مهندس اختراعی در پاسخ به مطلب منتشر شده توسط دکتر نجفی اعلام کردند، خوشحالم که رفاقت ما همچنان پابرجاست ولی مطالعه آمارنامه و اطلاعات آن نیاز به دقت بیشتری دارد.

الگوریتم استفاده از آمارنامه دارویی ۱۲ ماهه منتهی با پایان سال ۹۶(آخرین آمارنامه منتشر شده به صورت سالانه)

۱)فیلتر کردن داروهای تولید داخل در بخش نمای کلی بازار دارو «وضعیت تولیدی و وارداتی – مرحله اول تولید و استخراج داروهایی که توان تولید مواد موثره آنها در داخل کشور وجود دارد. «پیوست جدول شماره۱»

۲)تقسیم جمع کل میزان فروش ریالی جدول شماره ۱ بر جمع فروش داروهای تولید داخل «پیوست جدول شماره ۲»

نتیجه

مجموع جدول شماره ۱:

88/730/000/000/000

تقسیم بر

مجموع جدول شماره ۲:

127/608/000/000/000

نهایت با افتخار تولید 69/5 درصد از مواد موثره مورد نیاز کشور

دست مریزاد به تولید کنندگان مواد موثره برای رشد 2/5 درصدی تولید مواد موثره در کشور

پیوست شماره یک

پیوست شماره دو

به اشتراک بگذارید

No Comments

پاسخ دهید

Your email address will not be published.