سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی
فکس 22781738 تلفن 22547182-22584677(021)

نخستین نشست فصلی شرکت های بسته بندی عضو سندیکا

اولین نشست فصلی شرکت های بسته بندی و صنایع وابسته عضو سندیکا
این نشست با حضور مدیران محترم شرکت های پارس آمپول، داروشیشه، پلاسموژن سلامت، پارس هرماس، سیناشیشه، پردیس پلاست و داروپوش و دبیر سندیکا امروز در محل دبیرخانه سندیکا برگزار گردید.
 

به اشتراک بگذارید

No Comments

پاسخ دهید

Your email address will not be published.