سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی
فکس 22781738 تلفن 22547182-22584677(021)

ضیافت افطاری سندیکا

مراسم افطاری مشترک سندیکا و دانشگاه شهید بهشتی و انجمن گیاهان دارویی

photo_2017-06-03_11-21-52

photo_2017-06-03_11-22-02
photo_2017-06-03_11-22-06
photo_2017-06-03_11-22-10
photo_2017-06-03_11-22-15
photo_2017-06-03_11-22-19
photo_2017-06-03_11-22-24
photo_2017-06-03_11-22-30
photo_2017-06-03_11-22-37
photo_2017-06-03_11-22-40
photo_2017-06-03_11-22-44
photo_2017-06-03_11-22-52
photo_2017-06-03_11-23-45
photo_2017-06-03_11-22-48

به اشتراک بگذارید

No Comments

پاسخ دهید

Your email address will not be published.