سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی
فکس 22781738 تلفن 22547182-22584677(021)

سؤالات داروئی

چرا خیلی از مردم فکر می‌‌کنند داروهای خارجی از انواع ایرانی موثرترند؟

کیفیت داروهای ایرانی و خارجی و میزان تاثیرگذاری آن هر روز در داروخانه‌ها و بینبیماران و پزشکان مطرح می‌شود و پزشکان

نیز هرکدام دیدگاه خاصی در این باره دارند،هرچند اکثر پزشکان به رغم برخی انتقادها،استفاده از داروهای با کیفیت ایرانی را در

دستورکار خود دارند.زمانی که برای دریافت دارو به داروخانه‌ها مراجعه می‌کنیم،بیمار و یا همراهان او نمی‌دانند بهتر است

داروی ایرانی را خریداری کنندو یا نمونه مشابه آن که ساخت کشورهای دیگر استرا برگزینند.از این رو بیمار برای اطمینان

بیشتر با پزشک معالج خود مشورت می‌کندو در اغلب موارد این پزشکان هستند که بیماران را از  سردرگمی انتخاب بهتربرای

شفای نزدیک‌تر رها می‌کنندو تصمیم نهایی را پزشک معتمد بیمار اعلام می‌کند.

در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد داروها در داخل کشور تولید انبوه می‌شودو به گزارش کارشناسان وزارت بهداشت، اغلب

داروهای تولید داخل به کشورهای همجوار نیز صادر می‌شود.

صادرات دارو به کشورهای همجوار نشان از استاندارد بودن داروهای ایرانی دارد،ولی این درحالی است که بیمارانایرانی هنوز

هم بر سر دو راهی انتخاب بهتر یعنی استفاده از داروی ایرانی و یا داروی خارجی سرگردان هستند.

دکتر “علی رضایی” داروساز، بر این باور است که استفاده بیشتر از داروهای خارجیدر میان بیماران به دلیل ذهنیت خاصایرانیان

مبنی بر فرهنگ غالب استفاده از کالاهای خارجی است.وی مشکل اصلی را فرهنگ‌سازی دانستو گفت ذهنیت خاصی در

میان مردم در موردکالاهای خارجی بویژه دارو به وجود آمده استکه ناخودآگاه اغلب مردم به استفاده از

داروی خارجی ترغیب می‌شوند. این داروساز که تاکید دارد داروهای ایرانی از نظر کیفیت در حد استاندارد هستند،گفت که

داروهای ایرانی در مقایسه با  داروهای خارجی برای رسیدنبه کیفیت مطلوبو عالی راه‌ درازی را در پیش دارند.

کارشناسان دارویی،عامل اصلی رویکرد مردمبه داروهای خارجی را نشات گرفته از دیدگاه نادرست با کیفیت‌تر بودن داروهای خارجی می‌دانند.به اعتقاد این کارشناسان، ذهنیت نادرست مردم نسبت به با کیفیت‌تر بودن داروهای خارجی موجب رواج این داروها در کشور شده است.

دکتر “شریفیان” یکی از داروسازان کشور نیز کیفیت برخی داروهای ایرانی را بالاتر از داروهای وارداتی ذکر کردو گفت: هم

اکنون داروی وارداتی شستشوی لنز از لحاظ کیفی قابل قبول نیست،اما به دلیل به وجود آمدن فضای روانی در جامعه،  مردم

هرچند که دارویی خارجی کیفیت چندان و اثربخشی نداشته باشد، بازهم تمایل به خرید داروی شستشوی خارجی دارند.

مهمترین عامل در برتر نشان دادن داروی خارجی چیست؟

● تبلیغ داروهای خارجی 

مسئله تبلیغات برای داروهای خارجی همچون دیگر کالاهای وارداتی مسئله بسیار مهم و حائز اهمیتی است، چنانچه برخی از

پزشکان ایرانی نیز تحت تاثیر تبلیغات داروهای خارجی اغلب داروی خارجی را به بیمار تجویز می‌کنند. کارشناسان دارویی بر این

باورندکه تبلیغات داروهای خارجی از طریق رسانه‌ها یکی از مهمترین عوامل ایجاد ذهنیت مثبت در میان مردم و پزشکان نسبت

به این دسته از داروها است .دکتر “سعید واقفی” دبیر انجمن داروسازان ایران نیز بر این باور است که ارزانی دارودر ایران

موجب رویکرد مردم به داروی خارجی شده است. وی گفت: مردم تصور می‌کنند هر دارویی که از خارج حتی از کشور بنگلادش

وارد شود، بهتر از داروی ایرانی است، در حالی که وزارت بهداشت تنها محصولات دارویی هشت کشور آمریکای شمالی، اروپایی

و ژاپن را به رسمیت شناخته و وارد کشور می‌کند.و اگر دارویی خارج از محصولات این کشورها وارد ایران شود، قاچاق محسوب

می‌شود و داروهای قاچاق نیز تقلبی هستند.

؟
[button link="http://#" align="center, right OR left" size="small, medium OR large" target="_blank OR _self" color="" icon="" lightbox="true or false"] Button [/button]
؟
[clearfix] [/clearfix]
?
[clients title="" cat=""]
?
[one_half]
Content here.
[/one_half] [one_half_last] Content here.
[/one_half_last]
?
[one_third_first]
Content here.
[/one_third_first] [one_third] Content here.
[/one_third] [one_third_last] Content here.
[/one_third_last]
؟
[two_third]
Content here.
[/two_third] [one_third_last] Content here.
[/one_third_last]
؟
[one_third_first]
Content here.
[/one_third_first] [two_third_last] Content here.
[/two_third_last]
؟
[one_fourth_first]
Content here.
[/one_fourth_first] [one_fourth] Content here.
[/one_fourth] [one_fourth] Content here.
[/one_fourth] [one_fourth_last] Content here.
[/one_fourth_last]
؟
[three_fourth]
Content here.
[/three_fourth] [one_fourth_last] Content here.
[/one_fourth_last]
؟
[one_fourth_first]
Content here.
[/one_fourth_first] [three_fourth_last] Content here.
[/three_fourth_last]
؟
[one_fifth_first]
Content here.
[/one_fifth_first] [one_fifth] Content here.
[/one_fifth] [one_fifth] Content here.
[/one_fifth] [one_fifth] Content here.
[/one_fifth] [one_fifth_last] Content here.
[/one_fifth_last]
?
[dropcap style="default, circle, square, classic" color="false" ]A[/dropcap]
?
[featured img="" icon="globe" title="Featured" button="Read More" link="#" color=""] Your Texts Goes Here... [/featured]
?
[contact-form-7 id="5" title="Contact form"]
?
[gap height="30"]
?
[gfont font="Monda" size="50px" color="#666666" margin="20px 0" textalign=""] Your Text... [/gfont]
?
[gmap width="500" height="350" lat="0" long="0" style="full, standard" zoom="14" marker="yes" infowindow="Hello World!" infowindowdefault="yes or no" maptype="ROADMAP, SATELLITE, HYBRID, TERRAIN" hidecontrols="true or false" address="Los Angeles"]
?
[title header="h3"] Your Title [/title]
?
[highlight background="" textcolor="" ] TEXT [/highlight]
?
[hr style="hiden, line, dotted, dashed, shadow, stripes" margin="30px 0px 30px 0px" color="#DDDDDD"]
?
[icon icon="globe" color="" size="xs, s, m, l, xl OR xxl (Choose one only)"]
?
[liststyle icon=""]
[item] item 1 [/item]
[item] item 2 [/item]
[item] item 3 [/item]
[/liststyle]
?
[member name="John Doe" role="Web Developer" img="" twitter="http://twitter.com" facebook="" skype="" google="" linkedin="" mail=""]
Description
[/member]
?
[message type="warning, success, error, info, note" close="true" bullet="true"] Your Message [/message]
?
[portfolio title="" cat=""]
?
[pricing col="3"]
[plan name="Plan 1" link="http://" linkname="Buy This" price="$9.99" per="per month" color="#999999"]
  • Item 1
[/plan] [plan name="Plan 2" link="http://" linkname="Buy This" price="$19.99" per="per year" color="#CC0000" featured="Best Price"]
  • Item 1
[/plan] [plan name="Plan 3" link="http://" linkname="Buy This" price="$49.99" per="per year" color="#999999"]
  • Item 1
[/plan] [/pricing]
?
[quote align="full, left or right"] Quote here... [/quote]
?
[skill percentage="87" title="Wordpress 87%"]
?
[social icon="facebook" url="http://facebook.com"]
?
[styled_table style="1, 2, 3, 4 OR 5"] Insert Table here [/styled_table]
?
[tabs style="v OR h"]
[tab title="Tab 1" icon="" ] Tab 1 content goes here. [/tab]
[tab title="Tab 2" icon="" ] Tab 2 content goes here. [/tab]
[tab title="Tab 3" icon="" ] Tab 3 content goes here. [/tab]
[/tabs]
?
[testimonial author="Alex Smith, Company.com"] Your Text... [/testimonial]
?
[tooltip text="Tooltip Text"]Word[/tooltip]
?
[video type="youtube, vimeo, dailymotion" id="Enter video ID (eg. gOlGrApHicX)"]

and Toggle that we used it for this page demonstration

[toggle title="?" open="true or false" ] Your text goes here... [/toggle]