مجتمع صنایع شیمی دارویی دکتر مجللی

بدینوسیله مشخصات این شرکت بشرح ذیل به استحضار می رساند  : 

  • نام شرکت :  مجتمع صنایع شیمی دارویی دکتر مجللی
  • موضوع فعالیت : تولید کننده مواد شیمیایی آزمایشگاهی و دارویی
  • مدیر عامل : آقای علی علیزاده عثماوندانی
  • شناسه ملی 10102126139  –  شماره اقتصادی 411343545359  و بشماره ثبت 170134 
  • پست الکترونیکی        info@drm-chem.com
  • آدرس دفتر مرکزی : تهران – خیابان سهروردی شمالی – کوچه افشارجوان – پلاک 7 – کدپستی 1551818111 – تلفن 88177760 – 88177765 – 88177768 – فکس 88536340 –           واتساپ 09306622865