سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی
فکس 22781738 تلفن 22547182-22584677(021)

آپادانا داروی تهران

مدیر عامل:

مهندس غلام نیا فومنی

تلفن:

88566943

فکس:

88566773

آدرس:

شهرک غرب- بلوار فرحزادی- بوستان یکم شرقی- پلاک 37