Previous
Next

درباره ما

در نیمه دوم سال 1379 جمعی از پیشکسوتان این عرصه اقدام به برگزاری جلساتی مستمر جهت ایجاد تشکلی صنفی نمودند وپس از ماهها مطالعه و بررسی جوانب مختلف این امر، هیئت موسسان سندیکا تشکیل و اقدام به ثبت رسمی این تشکل نمودند که در نهایت پس از تصویب اساسنامه سندیکای تولید کنندگان مواد اولیه داروئی و شیمیایی در مورخ 1380/6/6 و با شماره 151 در اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران به ثبت رسید، که به سبب درخواست تعدادی از شرکت های بسته بندی دارویی تغییر یافت.

اعضا اصلی سندیکا

تولید کنندگان مواد موثره دارویی

برای مشاهده اطلاعات بیشترکلیک کنید
نمایش

تولیدکنندگان محصولات بسته بندی دارویی

برای مشاهده اطلاعات بیشترکلیک کنید
نمایش

تولید کنندگان مواد شیمیایی

برای مشاهده اطلاعات بیشترکلیک کنید
نمایش

تولیدکنندگان تجهیزات وصنایع وابسته

برای مشاهده اطلاعات بیشترکلیک کنید
نمایش

اعضا وابسته سندیکا

تولید کنندگان مواد موثره دارویی

برای مشاهده اطلاعات بیشترکلیک کنید
نمایش

تولیدکنندگان محصولات بسته بندی دارویی

برای مشاهده اطلاعات بیشترکلیک کنید
نمایش

تولید کنندگان مواد شیمیایی

برای مشاهده اطلاعات بیشترکلیک کنید
نمایش

تولیدکنندگان تجهیزات وصنایع وابسته

برای مشاهده اطلاعات بیشترکلیک کنید
نمایش

آخرین اخبار