سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی
فکس 22781738 تلفن 22547182-22584677(021)

زیست تخمیر

مدیر عامل:

دکتر سحر بهمنی

تلفن:

77495007

فکس:

77132961

آدرس:

میدان رسالت- فرجام غربی- نرسیده به چهارراه حیدرخانی- پلاک 597