سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی
فکس 22781738 تلفن 22547182-22584677(021)

فاران شیمی

مدیر عامل:

مهندس شیرکوند

تلفن:

57941000 | داخلی 7

فکس:

88208535 | داخلی 499

آدرس:

بالاتر از میدان ونک- خیابان عطار- میدان عطار- خیابان نیروی انتظامی- بن بست کاوه- پلاک3