سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی
فکس 22781738 تلفن 22547182-22584677(021)

لیوآناهیتا فارمد

مدیر عامل:

دکتر عازمی خواه

تلفن:

88733891

88752337

فکس:

89774371

88731165

آدرس:

خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، نبش شمالی کوچه ششم، پلاک 153، طبقه 3، واحد6