سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی
فکس 22781738 تلفن 22547182-22584677(021)

نیکان اکسیر باختر

شرکت داروسازی نیکان اکسیر باختر

اختر

معرفی شرکت داروسازی نیکان اکسیر باختر

شرکت داروسازی نیکان اکسیر باختر با بهره گیری از تکنولوژی جدید و بکارگیری نیروهای متخصص و مجرب با هدف تولید مواد موثره دارویی در سال 4931 توسط جناب آقای دکتر ملک زاده معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با مساحتی بالغ بر 144 متر مربع افتتاح گردید. این واحد تولیدی مجهز به آزمایشگاه کنترل کیفیت و بخش تحقیق و توسعه واحد تاسیسات و تصفیه آب می باشد.

اختر (2)

تولید:

1 بخش شیمی سنتز

اختر (3)

2 فضای کلین روم

اختر (1) اختر (5) اختر (4)

محصولات:

1 پرامی پکسول دی هیدروکلراید:

2 دونپزیل هیدروکلراید:

3 دولوکستین هیدروکلراید:

4 تامسولوسین هیدروکلراید

5 الانزاپین:

6 ایمیکویمود:

مدیر عامل

دکتر آرمین دادگر

تلفن:

08338232412

فکس:

08338214643

آدرس:

کرمانشاه-میدان شهدا-خیابان سیلو-روبروی اداره برق-مرکز رشد و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

وبسایت

www.nikanpharmacy.com

ایمیل:

info@nikanpharmacy.com