آریا شیمی رایکا

مدیر عامل:

ا.بیگدلو

نوع عضویت :

اصلی

تلفن :

021-88100000

نوع فعالیت :

مواد اولیه دارویی

فکس :

021-88100000(داخلی7)

ایمیل:

info@asrc.ir

محصول تولیدی
آریا گلیسرول
آریا اسپان 60
آریا اسپان20
آریا اسپان80
آریا سوربات 20
آریا سوربات 80
آریا سوربات 60
Aria Gelycerol(pharma grade )
Ariaspan 60 (sorbitan monostearate)
Ariaspan 20 (sorbitan monolaurate)
Ariaspan 80 (sorbitan monooleate)
Ariasorbate 20 (polyoxyethylene 20 sorbitan monolaurate)
Ariasorbate 80 (polyoxyethylene 20 sorbitan monooleate)
Ariasorbate 60 (polyoxyethylene 20 sorbitan monostearate)