آکو صنعت تجارت آریا

مدیر عامل:

م. آهنی

نوع عضویت :

اصلی

تلفن :

026-34700506/026-34702900

نوع فعالیت :

بسته بندی دارویی

فکس :

02634702900(داخلی9)

ایمیل:

sm@ako-sanat.com export@ako-sanat.com

محصول تولیدی
درب فلیپ آف 32 میلیمتریFLIP OFF 32mmبسته بندی دارویی
درب فلیپ آف 32(ارتفاع=13) میلیمتریFLIP OFF 32(H=13)mm
درب فلیپ آف 13 میلیمتریFLIP OFF 13mm
درب فلیپ آف 20 میلیمتریFLIP OFF 20mm
درب آلومینیومی 28 میلیمتریALUMINUM CAP 28mm
پیمانه اندازه گیریMEASURING CUP
پلانجر رادPLUNGER ROD