اشاورز

مدیر عامل:

م. سروش خدادادی

نوع عضویت :

اصلی

تلفن :

021-88248240/021-88248247/021-88248248

نوع فعالیت :

بسته بندی دارویی

فکس :

021-88265431

ایمیل:

info@Ashavarz.com

محصول تولیدی
تیوب آلومینیومی نرم جهت مصارف داروییpharmaciutical collapsible aluminium tubeبسته بندی دارویی
تیوب آلومینیومی نرم جهت مصارف غذاییfood cpllapsible aluminium tube
تیوب آلومینیومی نرم جهت مصارف آرایشی و بهداشتیcosmetic cpllapsible aluminium tube