جام دارو

مدیر عامل:

م. صادقی

نوع عضویت :

اصلی

تلفن :

44921371/44921372

نوع فعالیت :

بسته بندی دارویی

فکس :

-

ایمیل:

jaamdarou@gmail.com

محصول تولیدی
تيوب آلومينيومAluminium Collapsible Tubeبسته بندی دارویی
تيوب لمينيتLaminate Tube (ABL)
اپليكاتور كرم و قرص واژينالVaginal Applicator (Cream & Tablet)
قاشق داروييPharmaceutical Spoon
ليبل پشت چسبدارAdhesive Label
پولك آلومينيوميAluminium Slug