داروپوش

مدیر عامل:

آ.م. خضرایی

نوع عضویت :

اصلی

تلفن :

66708884/66708811

نوع فعالیت :

بسته بندی دارویی

فکس :

66704719

ایمیل:

poosh@daroupoosh.com

محصول تولیدی
تیوپ آلومینیوم سایز19-22-25-30-35Alluminium Collapsible Tubesبسته بندی دارویی
قوطی آلومینیوم سایز35-45Aluminum can