دارو شيشه

مدیر عامل:

م.سعید طالبی

نوع عضویت :

اصلی

تلفن :

88725439

نوع فعالیت :

بسته بندی دارویی

فکس :

-

ایمیل:

info@dashco.ir

محصول تولیدی
پوکه شیشه ای آمپول تیپ 1 بروسیلیکاتی خنثی از سایز 1تا 30 سی سی (قهوه ای و بیرنگ)Neutral High Borosilicate Type 1 Glass Ampoules Sizes 1 to 30 cc ,Amber & Clear محصول بسته بندی
پوکه شیشه ای کارپول تیپ 1 بروسیلیکاتی خنثی سایز 1.8  و 3 سی سی Neutral High Borosilicate Type 1 Glass Cartridges Sizes 1.8 & 3 cc , Clear 
پوکه شیشه ای ویال تیپ 1 بروسیلیکاتی خنثی از سایز 2 الی 30 سی سی در دو نوع درب لاستیکی و سرپیچ دار (قهوه ای و بیرنگ)Neutral High Borosilicate Type 1 Glass Vials Sizes 2 to 30 cc ,Rubber & Screw- Neck, Amber & Clear 
لوله شیشه ای تیپ 1 بروسیلیکاتی خنثی از سایز 6.25 تا 32 میلی متر (قهوه ای و بیرنگ)Neutral High Borosilicate Type 1 Glass Tubes Sizes 6.25 to 32 mm ,Amber & Clear ماده اولیه محصول بسته بندی