شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

مدیر عامل:

م. موسوی

نوع عضویت :

اصلی

تلفن :

021-41769000

نوع فعالیت :

مواد اولیه دارویی و شیمیایی

فکس :

88746564

ایمیل:

info@kimyagaran.com

شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
تولید کننده مواد اولیه ی صنایع دارویی
محصولات تولیدی شامل پلی اتیلن گلایکول های دارویی،پلی سرباتها، پروپیلن گلایکول دارویی،آسپرین، استامینوفن، متفورمین، مترونیدازول، مترونیدازول بنزوات، مزالامین و …
آدرس دفتر مرکزی: سهروردی شمالی، هویزه غربی، پلاک133
آدرس کارخانه: اراک، جاده ملایر، کیلومتر 24 جاده ازنا، شهرک صنعتی شهید بابایی، یاس3

محصول تولیدی
استامینوفنAcetaminopheneماده موثره دارویی
مترونیدازولMetronidazole ماده موثره دارویی
مترونیدازول بنزواتMetronidazole benzoateماده موثره دارویی
آسپرینAspirinماده موثره دارویی
متفورمینmetformin ماده موثره دارویی
پارا آمینو فنل para Aminophenolماده حد واسط
مونو پروپیلن گلایکولMono propylen glycolماده جانبی دارویی
پلی اتیلن گلایکول 200polyethylene glycol200 (peg200)ماده جانبی دارویی
پلی اتیلن گلایکول 300polyethylene glycol300 (peg 300)ماده جانبی دارویی
پلی اتیلن گلایکول 400polyethylene glycol400 (peg 400)ماده جانبی دارویی
پلی اتیلن گلایکول 600 polyethylene glycol 600 (peg 600)ماده جانبی دارویی
پلی اتیلن گلایکول 1000polyethylene glycol 1000 (peg 1000)ماده جانبی دارویی
پلی اتیلن گلایکول 1500polyethylene glycol1500 (peg 1500)ماده جانبی دارویی
پلی اتیلن گلایکول 3350polyethylene glycol3350 (peg 3350)ماده جانبی دارویی
پلی اتیلن گلایکول 4000polyethylene glycol4000 (peg 4000)ماده جانبی دارویی
پلی اتیلن گلایکول 6000polyethylene glycol6000 (peg 6000)ماده جانبی دارویی و ماده موثره دارویی
پلی اتیلن گلایکول 8000polyethylene glycol8000 (peg 8000)ماده جانبی دارویی
گلیسرول مونو استئاراتglycerin mono stearateماده جانبی دارویی
کستر اویل هیدروژنه پلی اتیلن گلایکول اتر(peg 40)hydrogenated caster oil ethoxylated   polyoxyl40 hydrogenated caster oilماده جانبی دارویی
کستر اویل پلی اتیلن گلایکول اتر36 casteroil poly ethylene glycol ether(36Eo)ماده شیمیایی
پلی اتیلن گلایکول 7 گلیسرول کوکوآت (Macrogol Glycerol Cocoate / PEG7 Glycerol Cocoate)ماده شیمیایی
پلی اتیلن گلایکول 150 دی استئاراتPEG -150 Di Stearate Polyethylene Glycol 6000 Di Stearate Non-ionic surfactantماده شیمیایی
پلی سوربات 20( Polysorbate20)ماده جانبی دارویی
پلی سوربات 60( Polysorbate 60)ماده جانبی دارویی
پلی سوربات 80( Polysorbate 80)ماده جانبی دارویی
گلیسرین پلی اتیلن گلایکول اتر 7 مول اتوکسیله( Glycerin polyethylene glycol ether (7 EO)ماده شیمیایی
گلیسرین پلی اتیلن گلایکول اتر 10 مول اتوکسیله( Glycerin polyethylene glycol ether (10 EO)ماده شیمیایی
گلیسرین پلی اتیلن گلایکول اتر 26 مول اتوکسیله( Glycerin polyethylene glycol ether (26 EO)ماده شیمیایی
نونیل فنل 6 مول اتوکسیله(Nonylphenol Polyethylene Glycol Ether (6 EO)ماده شیمیایی
نونیل فنل 10 مول اتوکسیله(Nonylphenol Polyethylene Glycol Ether (10 EO)ماده شیمیایی
نونیل فنل 20 مول اتوکسیله(Nonylphenol Polyethylene Glycol Ether (20 EO)ماده شیمیایی
نونیل فنل 30 مول اتوکسیله(Nonylphenol Polyethylene Glycol Ether (30 EO)ماده شیمیایی
نونیل فنل 40 مول اتوکسیله(Nonylphenol Polyethylene Glycol Ether (40 EO)ماده شیمیایی
ستو استئاریل پلی اتیلن گلایکول 2(Cetostearyl Alcohol Polyethylene Glycol Ether(0 EO)ماده شیمیایی
ستو استئاریل پلی اتیلن گلایکول 20(Cetostearyl Alcohol Polyethylene Glycol Ether(20 EO)ماده شیمیایی
ستو استئاریل پلی اتیلن گلایکول 25(Cetostearyl Alcohol Polyethylene Glycol Ether(25 EO)ماده شیمیایی
ستو استئاریل پلی اتیلن گلایکول 50(Cetostearyl Alcohol Polyethylene Glycol Ether(50 EO)ماده شیمیایی
لوریل میریستیل الکل پلی اتیلن گلایکول 2(Lauryl-Myristyl Alcohol Polyethylene Glycol Ether (2 EO))ماده شیمیایی
لوریل میریستیل الکل پلی اتیلن گلایکول 3(Lauryl-Myristyl Alcohol Polyethylene Glycol Ether (3 EO))ماده شیمیایی
لوریل میریستیل الکل پلی اتیلن گلایکول 7(Lauryl-Myristyl Alcohol Polyethylene Glycol Ether (7 EO))ماده شیمیایی
لوریل میریستیل الکل پلی اتیلن گلایکول 10(Lauryl-Myristyl Alcohol Polyethylene Glycol Ether (10 EO))ماده شیمیایی
لوریل میریستیل الکل پلی اتیلن گلایکول 20(Lauryl-Myristyl Alcohol Polyethylene Glycol Ether (20 EO))ماده شیمیایی
لوریل میریستیل الکل پلی اتیلن گلایکول 25(Lauryl-Myristyl Alcohol Polyethylene Glycol Ether (25 EO))ماده شیمیایی
تالو آمین پلی اتیلن گلایکول اتر 2(Tallow amine poly ethylene glycol 2 EO)ماده شیمیایی
تالو آمین پلی اتیلن گلایکول اتر 15(Tallow amine poly ethylene glycol 15 EO)ماده شیمیایی
اولئیک اسید اسید پلی اتیلن گلایکول اتر 6Oleic acid polyethylene glycol 6 (6 EO)ماده شیمیایی
اولئیک اسید اسید پلی اتیلن گلایکول اتر 9Oleic acid polyethylene glycol 9 (6 EO)ماده شیمیایی
کوکونات فتی اسید پلی اتیلن گلایکول اتر 10( Coconut Fatty Acid Polyethylene Glycol Ether (10 EO))ماده شیمیایی
مخلوط سورفکتانت های نانیونیک و کاتیونیکBlend of Nonionic and Cationic Surfactants (KEMIX 50)ماده شیمیایی
مونو اتیلن گلایکول MonoEthylene Glycol (MEG)ماده شیمیایی
دی اتیلن گلایگول Di Ethylene Glycol(DEG)ماده شیمیایی
تری  اتیلن گلایکول Tri Ethylene Glycol (TEG)ماده شیمیایی