هستی بهین فارمد

شرکت هستی بهین فارمد

مدیر عامل:

م.مولایی

نوع عضویت :

وابسته

تلفن :

021-44787846

نوع فعالیت :

مواد اولیه دارویی

فکس :

021-44787851

ایمیل:

Info@behinpharmed.com

 

شرکت هستی بهین فارمد بعنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه گروه دارویی گلرنگ، در سال 1398 با بهره گیری از نیروهای متخصص و متعهد و با اتکا بر تکنولوژی های برتر دنیا با هدف تولید  مواد اولیه دارویی و فراورده های دارویی در حوزه‌ی  محصولات با ارزش افزوده بالا و جدید در بازار دارویی کشور  با تمرکز بر کیفیت مطابق با استانداردهای معتبر ملی و بین المللی فعالیت خود را آغاز کرده است. 

اهداف شرکت هستی بهین فارمد، توسعه محصولات جدید و نوآورانه، به کارگیری دانش و فناوری‌های نوین، ارتقای سلامت جامعه، رضایت بیماران و مصرف کنندگان، توانمندسازی منابع انسانی و ارتقای سرمایه های دانشی، کسب جایگاه برتر در بازارهای داخلی و ورود به بازارهای بین المللی می باشد.

این شرکت توانسته است دانش فنی محصولات متعددی را توسعه داده و برخی از آن ها را به صورت قراردادی و همکاری با شرکت های داخل «گروه دارویی گلرنگ» به بازار دارویی کشور ارائه دهد.

No. API CAs No. Structure Category Status
1 Sitagliptin Phosphate 654671-78-0 Anti-diabetic Type 2 Launched
2 Empagliflozin 864070-44-0 Anti-diabetic Type 2 Launched
3 Apixaban 503612-47-3 Anti Coagulant Launched
4 Miglustat 72599-27-0 Type I Gaucher disease Launched
5 Valsartan 137862-53-4 High blood pressure Launched
6 Linagliptin 668270-12-0 Anti-diabetic Type 2 Launched