شرکت هستی بهین فارمد

شرکت هستی بهین فارمد بعنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه گروه دارویی گلرنگ، در سال 1398 با بهره گیری از نیروهای متخصص و متعهد و با اتکا بر تکنولوژی های برتر دنیا با هدف تولید  مواد اولیه دارویی و فراورده های دارویی در حوزه‌ی  محصولات با ارزش افزوده بالا و جدید در بازار دارویی کشور  با تمرکز بر کیفیت مطابق با استانداردهای معتبر ملی و بین المللی فعالیت خود را آغاز کرده است. 

اهداف شرکت هستی بهین فارمد، توسعه محصولات جدید و نوآورانه، به کارگیری دانش و فناوری‌های نوین، ارتقای سلامت جامعه، رضایت بیماران و مصرف کنندگان، توانمندسازی منابع انسانی و ارتقای سرمایه های دانشی، کسب جایگاه برتر در بازارهای داخلی و ورود به بازارهای بین المللی می باشد.

این شرکت توانسته است دانش فنی محصولات متعددی را توسعه داده و برخی از آن ها را به صورت قراردادی و همکاری با شرکت های داخل «گروه دارویی گلرنگ» به بازار دارویی کشور ارائه دهد.

No.APICAs No.StructureCategoryStatus
1Sitagliptin Phosphate654671-78-0Anti-diabetic Type 2Launched
2Empagliflozin864070-44-0Anti-diabetic Type 2Launched
3Apixaban503612-47-3Anti CoagulantLaunched
4Miglustat72599-27-0Type I Gaucher diseaseLaunched
5Valsartan137862-53-4High blood pressureLaunched
6Linagliptin668270-12-0Anti-diabetic Type 2Launched