شیمی آذرجام

مدیر عامل:

م. جنتی

نوع عضویت :

اصلی

تلفن :

66125426/66422878/66912435

نوع فعالیت :

تجهیزات دارویی

فکس :

66422901

ایمیل:

info@azarj.ir

محصول تولیدی
راکتورهای گلاس لایندGlass Lined Reactorsماشین الات دارویی
مبدل های حرارتی گلاس لایندGlass Lined Heat Exchangers
مخازن ذخیره گلاس لایندGlass Lined Storage Tanks
لوله و اتصالات گلاس لایندGlass Lined Fittings
برج های شیمیایی گلاس لایندGlass Lined Columns
خشک کن های گلاس لایندGlass Lined Rotary Dryer Blenders
سیستم های تقطیر گلاس لایندGlass Lined Distillation Unit