فناوران دارویی پارسیان

مدیر عامل:

د. فیروزپور

نوع عضویت :

اصلی

تلفن :

026-91004245

نوع فعالیت :

مواد اولیه دارویی

فکس :

026-91004245

ایمیل:

info@parsianpharma.com

 

شرکت فناوران دارویی پارسیان در سال1387  آغاز به کار کرده است. این شرکت در زمینه ی تولید پودر و همینطور گرانول مواد اولیه دارویی در جهت درمان بیماری هایی چون سرطان،دیابت، ام اس، قلبی عروقی ، کم خونی و بیماری های مغز و اعصاب، در جهت رفع نیاز دارویی کارخانجات دارویی کشور  فعال می باشد.  

محصولات تولیدی:

Oncology:

Letrozole, Imatinib mesylate, Sorafenib tosylate, Nilotinib.HCl.H2O, Erlotinib.HCl, Sunitinib malate, Gefitinib,  Palbociclib, Ibrutinib,  Lenalidomide, Pazopanib.HCl, Regorafenib, Dasatinib.H2O, Dasatinib anhydrous, VANDETANIB, OSIMERTINIB, CRIZOTINIB.

Anti-diabetic:

Empagliflozin, Dapagliflozin, Linagliptin.

Multiple sclerosis:

Teriflunomide, Dimethyl fumarate, Fingolimod.HCl.

Cardiovascular:

Rivaroxaban, APIXABAN.

Covid-19:

Favipiravir, Molnupiravir.

Central nervous system:

Riluzole.

Anti-rheumatic:

Tofacitinib citrate

Anti-Anemic:

Roxadustat 

آدرس دفتر مرکزی : تهران- بلوار اندرزگو- جنب مرکز خرید سانا- بن بست زمانی- پلاک6.

آدرس کارخانه : ایران- البرز- شهرک صنعتی بهارستان- گلستان ششم غربی- پلاک153.

وبسایت : https://parsianpharma.com/ 

محصول تولیدی
ابیراترون استات Abirateron Acetateماده موثره 
آپیکسابانApixabanماده موثره 
کریزوتینیبCrizotinibماده موثره 
داپاگلیفلوزین پروپان دیول مونوهیدراتDapagliflozin Propandiol Monohydrate ماده موثره 
داساتینیب انهیدروس Dasatinib Anhydrousماده موثره 
داساتینیب مونوهیدراتDasatinib Monohydrateماده موثره 
دی متیل فومارات Dimethyl Fumarateماده موثره 
امپاگلیفلوزینEmpagliflozinماده موثره 
ارلوتینیب هیدروکلریدErlotinib Hydrochlorideماده موثره 
فاویپیراویرFavipiravirماده موثره 
ارلوتینیب گرانول 36.42%Erlotinib Granule 36.42%گرانول
فاویپیراویر گرانول 66.66%Favipiravir Granule 66.66%گرانول
فینگولیمود هیدروکلریدFingolimod Hydrochlorideماده موثره 
جفیتینیب Gefitinibماده موثره 
ایبروتینیبIbrutinibماده موثره 
ایبروتینیب گرانول 42.42%Ibrutinib Granule 42.42%گرانول
ایماتینیب مزیلات Imatinib Mesylateماده موثره 
ایماتینیب گرانول 52.64% Imatinib Granule 52.64%گرانول
لنالیدوماید همی هیدرات Lenalidomide Hemihydrateماده موثره 
لنواتینیب مزیلات Lenvatinib Mesylateماده موثره 
لتروزول Letrozoleماده موثره 
لیناگلیپتین Linagliptinماده موثره 
مولنوپیراویرMolnupiravirماده موثره 
نیلوتینیب هیدروکلرید مونوهیدرات Nilotinib Hydrochloride Monohydrateماده موثره 
نیلوتینیب گرانول 55.15%Nilotinib Granule 55.15%گرانول
اوسیمرتینیب مزیلاتOsimertinib Mesylateماده موثره 
اوسیمرتینیب گرانول 19.07%Osimertinib Granule 19.07%گرانول
پالبوسیکلیبPalbociclibماده موثره 
پالبوسیکلیب گرانول 27.77%Palbociclib Granule 27.77%گرانول
پازوپانیب هیدروکلرید Pazopanib Hydrochlorideماده موثره 
پازوپانیب گرانول 67.72%Pazopanib Granule 67.72%گرانول
رگورافنیب مونوهیدراتRegorafenib Monohydrateماده موثره 
رگورافنیب گرانول 8.98%Regorafenib Granule 8.98%گرانول
ریلوزول Riluzoleماده موثره 
ریواروکسابان Rivaroxabanماده موثره 
روکسادوستات Roxadustatماده موثره 
سیپونیمود فومارات Siponimode Fumarateماده موثره 
سورافنیب توسیلات Sorafenib Tosylateماده موثره 
سورافنیب گرانول 74.08%Sorafenib Granule 74.08%گرانول
سانیتینیب مالاتSunitinib Malateماده موثره 
سانیتینیب گرانول 39.31%Sunitinib Granule 39.31%گرانول
تریفلونومایدTeriflunomideماده موثره 
توفاستینیب سیترات Tofacitinib Citrateماده موثره 
توفاسیتینیب گرانول 4.04%Tofacitinib Granule 4.04%گرانول
وندتانیب Vandetanib ماده موثره 
وندتانیب گرانول 40%Vandetanib Granule 40%گرانول