هیئت مدیره

مهندس فرامرز اختراعی

رئیس هیئت مدیره

مهندس سید محمدرضا موسوی اصفهانی

نائب رئیس هیئت مدیره

 

دکتر صابر نامی

خزانه دار

دکتر شهریار امیدوار

عضو هیئت مدیره

 

دکتر فرامرز توفیقی

عضو هیئت مدیره

مهندس حمیدرضا علیپور مشکانی

بازرس

دکتر عاصم عبدالله پور

عضو علی‌البدل هیئت مدیره

دکتر محمد امین رضوانفر

عضو علی‌البدل هیئت مدیره

مهندس سید احمد موسوی

بازرس علی‌البدل

دکتر اسماعیل حاتمی

دبیر