هیئت مدیره

مهندس فرامرز اختراعی

رئیس هیئت مدیره

دکتر عاصم عبداله پور

نائب رئیس هیئت مدیره

دکتر محمد امین رضوانفر

خزانه دار

دکتر خشایار کریمیان

عضو هیئت مدیره

مهندس سید محمد رضا موسوی

عضو هیئت مدیره

دکتر سید مهدی سجادی

بازرس علی‌البدل

مهندس علی حیدر علی

عضو علی‌البدل هیئت مدیره

مهندس محمد حسین محرابی

بازرس

دکتر میثم کریمی

دبیر