پایا شیمی اسپادانا

مدیر عامل:

د.فرشید حسن زاده بهارلوئی

نوع عضویت :

اصلی

تلفن :

-

نوع فعالیت :

تولیدات شیمیایی و صنعتی

فکس :

-

ایمیل:

payashimiespadana@gmail.com

محصول تولیدی
تولید محصولات لیپوزدمال دافع حشرات با نیمه عمر بالا جهت حفاظت در مقابل سالک تولیدات شیمیایی
کاتالیست پالادیوم کربن5 و 10 درصدPalladium catalyst
سیلیکاژل ستون وTLCsilica gel column and plate chromatography
ورق TLC  کیفی و کمیPtlc
ستونهای کروماتوگرافی یکبار مصرفcloumn chromatography
سیلیس حجم دهنده و سیلیس لایه بردار (ساینده)  مخصوص تولید خمیر دندانsilica   
سفادکس G10 مخصوص کروماتوگرافیsephadex G10
دستگاه تولید ملت بلون تولیدات صنعتی
پارچه ملت بلون 
دستگاه تولید ماسک N95  
دستگاه کش زن نیمه اتوماتیک 
دستگاه روتاری درام فیلتر 2000 لیتری(در حال ساخت)