ژلاتین حلال

مدیر عامل:

م. فرهنگ مهر

نوع عضویت :

اصلی

تلفن :

44200244

نوع فعالیت :

بسته بندی دارویی

فکس :

44200244

ایمیل:

faravaridarooihalal@yahoo.com

محصول تولیدی
پودر ژلاتین حلال گرید داروییHalal bovin gelatin powder(pharma grade)بسته بندی دارویی