کیمیا اثر سلامت

مدیر عامل:

م.حامد فرهمند

نوع عضویت :

اصلی

تلفن :

021-44545045-7/02144545045-1

نوع فعالیت :

مواد اولیه دارویی

فکس :

-

ایمیل:

kimia.asarsalamat@gmail.com

محصول تولیدی
آزیترومایسین دی هیدراتAzithromycin Dihydrate
آتورواستاتین کلسیمAtorvastatin Calcium
لیدوکایینLidocaine